Taśmy przenośnikowe i ich wulkanizacja w Siechnicach - Oferta

Asortyment:

Poza standardowymi taśmami ogólnego stosowania CONVI® OS, produkowane są również taśmy specjalistyczne w wykonaniu:

- Trudnościeralnym i odpornym na przebicia CONVI® AA

- Trudnozapalnym CONVI® TZ

- Trudnozapalnym i trudnościeralnym CONVI® TZ AA

- Odpornym na wysokie temperatury CONVI® HR

- Olejo- i tłuszczo- odpornym CONVI® OR

- Trudnozapalnym, olejo- i tłuszczo- odporne CONVI® TZ OR

- Trudnozapalnym, odpornym na wysokie temperatury CONVI® TZ HR

- Energooszczędnym CONVI® Energy Saving

- Ultralekkim, taśmy z rdzeniem aramidowym

- Taśmy z linkami stalowymi                             

- Taśmy z profilem Chevron

 

Podstawowe parametry techniczne:

Wytrzymałość:

Od 200 N/mm do 2500 N/mm

Szerokość:

od 500mm do 2200 mm bez połączeń wzdłużnych tkaniny

Ścieralność:

Od max 200mm3 dla taśm ogólnego stosowania CONVI® OS do max. 40 mm3 dla taśm trudnościeralnych CONVI® AA, taśmy trudnozapalne CONVI® TZ AA do max 110 mm3

 

Odporność na wysokie temperatury CONVI® HR:

4 klasy odporności:

 ⩽ 120oC

 ⩽ 150oC (w tym również taśma trudnozapalna CONVI® TZ HR)

 ⩽ 180oC

 ⩽ 220oC


Standardy wykonania

Wszystkie taśmy CONVI® oferowane na rynek Polski w zakresie konstrukcji i wymagań spełniają obowiązujące normy. 

PN-EN ISO 14890:2013-06E

Taśmy trudnozapalne CONVI® charakteryzują się własnościami antystatycznymi i spełniają wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego zgodnie z normą PN-EN 12882:2012.

Na życzenie Klienta możliwe jest dostarczenie taśm spełniających wymagania norm DIN.