Jakość świadczonych usług oraz profesjonalizm w prowadzonej działalności potwierdzają przyznane nam certyfikaty i nagrody.

Wyroby Zakładu Izolacji Akustycznych pięciokrotnie zostały nagrodzone Laurem Białego Tygrysa.

Dwukrotnie zostaliśmy uhonorowani Medalem Europejskim (2001, 2002).

W 1999r.  uzyskaliśmy certyfikat Zarządzania Jakością, potwierdzający funkcjonowanie firmy zgodnie z normą PN EN ISO 9001:1996.

W 2005r. wdrożyliśmy i uzyskaliśmy certyfikat Zarządzania Środowiskiem PN EN ISO 14001:2005.

Od 2008r. posiadamy certyfikowany przez PCBC Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem           i Bezpieczeństwem, Higieną Pracy zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004.